De Finse Kota | Uw droom is onze uitdaging!

Fundering van de Kota

De fundering van Uw kota is niet in dit pakket inbegrepen. Hiervoor dient U zelf te zorgen. Wij, ‘Pelgrims Company’, kunnen U echter ook bij deze taak helpen.

Als fundering stellen wij een gewapende betonplaat voor met een dikte van 15 tot 20 cm al naargelang de grootte van Uw kota.

In deze fase van de werken moet ook aandacht besteed worden aan de aanleg van de leidingen van de nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit. Bij de grillkota dienen ook extra verluchtingsbuizen geplaatst worden.